Høstseminaret 20 år: Dette er suksessoppskriften

I hele to tiår har vi i Kreditorforeningen samlet våre kunder til årlig påfyll av fag og motivasjon, med en sosial ramme rundt arrangementet. Årets Høstseminar var intet unntak.

– Høstseminaret er en arena som er veldig viktig for oss. Her har vi fokus på et faglig, utviklende og sosialt program, sier administrerende direktør i Kreditorforeningen, Bjørn Grønnesby. 

Det tyvende Høstseminaret i rekken gikk av stabelen i Trondheim 25. til 26. oktober. I løpet av to dager på Scandic Nidelven har deltakerne fått faglig påfyll om blant annet effektive innfordringsprosesser, hvordan bedrifter må forholde seg til klimarisiko som finansiell risiko og inkassosakens gang. Det har også vært motiverende innslag med blant annet John Hammersmark, kjent som kapteinen i Kompani Lauritzen, og festmiddag for alle deltakerne.

Viktigheten av god stemning

To av de som har blitt gjengangere på Høstseminaret er Hanne Moen, som er avdelingsleder i kundesenteret i Sticos, og Randi Hermstad, som er administrasjonskoordinator i Sticos. 

– Vi treffer igjen folk fra i fjor, også noen av de som er kunder av oss i Sticos. Og så er det ekstra hyggelig å treffe våre saksbehandlere i Kreditorforeningen. 

Det viktigste de har lært på årets seminar, er å lage god stemning. 

– Og det er faktisk en del «alvor» i det, for vi har snakket mye om det å ville hverandre godt, spille hverandre gode og sånn sett jobbe sammen mot felles mål. Rent faglig tar vi med oss viktigheten av å få gode avtaler på plass for å forhindre potensielle konflikter - det gjør samarbeidet enklere å vite hva som er avtalt med hvem.

Både det sosiale og faglige er sentralt

Turid Derås, som er teamleder i Kreditorforeningen, tror Høstseminaret bidrar til at kundene blir bedre kjent med hva hun og kollegene jobber med.

– Jeg håper de sitter igjen med en følelse av at de har god nytte av oss og har fått godt utbytte av å delta på Høstseminaret. 

Hun understreker også at det sosiale aspektet med å møtes er viktig. 

– Det er veldig trivelig å møtes til en god middag og underholdning første kvelden. Vi snakker som regel med kundene våre gjennom nettportalen, og det er viktig å ha en arena som dette hvor vi kan bli bedre kjent. Da går kommunikasjonen ellers så mye bedre.

Espen Melby, markedssjef i Kreditorforeningen, har vært med å arrangere Høstseminaret hvert år siden starten. Han er enig i at det sosiale er en viktig del av arrangementet. 

– Det er mange som kommer her hvert år, og det er mye gjensynsglede blant de som møtes her, sier han.

Samtidig står det faglige høyt i fokus hos arrangøren.  

– Inkasso er et lite fagområde, og det er viktig for oss at foredragene har en stor grad av relevans. Kombinert med en sosial ramme er det suksessoppskriften, avslutter han, og legger til at Kreditorforeningen allerede er i gang med planleggingen av neste års seminar.