Gode råd til en effektiv inkassoprosess

Hvordan få raskest mulig løsning på inkassosakene? Her er våre anbefalinger.

Å sende saker til inkasso kan være en omfattende prosess. Med våre tips får sakene et kortere forløp, noe som er en fordel for både den som har utestående krav og den som ikke har gjort opp for seg.

Kortest mulig purreløp

I Kreditorforeningen anbefaler vi alle våre kunder til  å ha et kortest mulig purreløp. Våre erfaringer er at jo tidligere et krav sendes til inkasso, desto raskere betaler kunden. Har en kunde betalingsutfordringer venter de ofte med å betale. Det er derfor viktig å følge opp kundefordringene hele tiden. Vi anbefaler at inkassovarsel sendes etter forfall på faktura. Det er ikke nødvendig å sende purring i forkant av et inkassovarsel.

Kreditorforeningen bistår stadig flere av våre kunder med utsending av inkassovarsel. Det vil si at kunden kun sender faktura, og at vi tar all oppfølging videre.

– Vår erfaring er at ferske krav gir en bedre løsning. Viljen til å gjøre opp for seg er større enn når kravet er eldre, sier Bente Eikeland, som er inkassoleder for Kreditorforeningen Sør.

Send inkassovarsel med en gang

Hvis man skal kunne kreve purregebyr må det ha gått minst 14 dager etter opprinnelig forfall på faktura. Man kan sende inkassovarsel før, men da uten purregebyr. For at inkassovarsel skal være gyldig må betalingsfristen være 14 dager og inkassovarsel må være tydelig merket «Inkassovarsel».

Har man krav mot næringsdrivende finnes det et annet alternativ til purregebyr, EU-gebyret, også kalt forsinkelsesgebyr. EU-gebyret kan tillegges hovedkravet dagen etter forfall på faktura.

– Når inkassovarsel er forfalt og sak oversendes til Kreditorforeningen så sendes det ut betalingsoppfordring med lett salær. Det legges også til forsinkelsesrente, forklarer Eikeland.

Inkassosalær beregnes ut fra gjeldende satser i inkassoforskriften.

Nå er inkassosalærene halvert - hva betyr det for deg?

Når vurderer vi rettslig inkasso? 

Vi prøver alltid å få til en frivillig løsning med skyldner. Dersom det ikke går, vil rettslig prosess blir vurdert.

– Det blir da tatt en kredittsjekk som viser om det er hensiktsmessig å sende begjæring om utlegg til namsmannen. En begjæring sendes i håp om å få trekk i ytelser (lønn og trygd) eller få utleggspant i det skyldner måtte eie, sier Eikeland før hun understreker: 

– Vi har hele tiden i tankene at Kreditorforeningen skal være oppdragsgivers forlengede arm og ta godt vare på skyldner/kunden gjennom hele inkassoprosessen. Vi følger god inkassoskikk og ivaretar personvern til den enkelte.

Ønsker du hjelp i inkassoprosessen? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat