Gode innfordringsrutiner ekstra viktig når økonomien er stram

Forbrukerne vil gå en utfordrende tid i møte. Da er det enda viktigere at selskaper har god og effektiv innfordring.

De største utfordringene forbrukerne vil stå overfor fremover er økte husholdningskostnader. 

– Samtidig vil de få mindre mulighet til å låne seg ut av uventede regninger og kostnader. Rett og slett fordi det har blitt vanskeligere for bankene å låne dem like mye som før, sier Endre Jo Reite, direktør for personmarked i BN Bank og legger til: 

– Det kommer også til å være færre aktører som ønsker å hjelpe til å refinansiere problemgjeld. 

Selv små regninger kan bli et problem

De som har lånt mye og ligger opp mot maksimalgrensen av det som er mulig å låne i boliglånsbanken, vil ha utfordringer med å møte selv små uventede regninger hvis de ikke har en buffer. Og det er det få husholdninger som har. Selv små regninger kan bli et problem som ikke blir så lett å løse. 

– I ytterste konsekvens kan låntakerne risikere å miste boligen for noe som fremstår som et ubetydelig beløp eller en ekstraregning. Rett og slett fordi de ikke kan refinansiere det på boliglånet eller finne en annen løsning, sier Reite. 

– Vi kommer til å møte mange flere mennesker i en håpløs økonomisk situasjon fremover, og da må vi alle møte dem med respekt og gode råd.

Disse inkassobegrepene bør du kunne

Kredittsjekk kundene og ha en god avtale i bunn

Advokat Tone Thomassen vektlegger også at det er viktig å behandle kundene på en god måte gjennom hele prosessen. For å sikre at du som fordringshaver får betalt, har hun noen konkrete råd. 

– Det første er å kredittvurdere kundene og sjekke om de har råd til å gjøre opp for seg. 

En effektiv innfordring starter med et godt avtalegrunnlag, som helst er skriftlig. 

– Dette er særlig lurt når det gjelder kommersielle avtaler. Det kan være en ordrebekreftelse eller lignende. Hva skal leveres, når og til hvilken pris. Da slipper man diskusjoner om dette i etterkant. 

 

Overlat innfordringene til profesjonelle

Det er viktig å fakturere raskt, og følge opp. Fordringer er ferskvare, understreker Thomassen: 

– Overlat til profesjonelle å innfordre fordringene raskt. De er gode på å drive innfordringer av utestående krav, har gode systemer og gode oppfølgingsrutiner. De kan faget og det kompliserte lovverket.