Fått denne e-posten? Dette bør du gjøre

Har du fått en e-post fra oss om å gå inn på en link? Da bør du lese videre.

Nylig har flere fått en mail om å gå inn på en link med oss som avsender. Det kan se ut som et krav fra Kreditorforeningen, men inne på Digipost ligger det ikke noe brev fra oss.  Heller ikke noen saker til inkasso. Vi synes dette er leit, men har dessverre ikke mulighet til å få stoppet det. 

Vi anbefaler derfor at de som mottar slike e-poster logger seg på Din Side på Skyldnerweb for å sjekke status. 

For andre spørsmål kan du henvende deg til: postkreditor@kred.no