En reise i ansvar og spennende utfordringer

Ikke alle kan skilte med 37 år i samme bedrift, men det kan Fride Furuli. I dette tilbakeblikket byr hun på gode minner og refleksjoner rundt hvordan selskapet har utviklet seg i takt med tiden.

– Jeg var kun 21 år da jeg startet i 1985. Siden da har Kreditorforeningen vært en god og trygg arbeidsplass for meg, forteller Fride.

I mange av årene hadde hun en lederstilling som bydde på mye ansvar og spennende utfordringer, men tilfeldighetene førte henne tilbake til stillingen som saksbehandler, og den har hun fremdeles. 

– Jeg har fått muligheten til å være med på en utvikling av bedriften gjennom mange, mange år, og jeg føler meg priviligert. Jeg har fått mange ulike arbeidsoppgaver, og jeg har i løpet av min tid her fått være med å bygge opp relasjoner, arbeidsmetoder og skape et trygt og godt arbeidsmiljø. Mine medarbeidere har gitt uttrykk for at de trives, og et godt arbeidsmiljø betyr så utrolig mye, slår hun fast.

Store endringer i arbeidsmåte

Så tidlig som i 1898 ble Kreditorforeningen etablert i havnebyen Bergen. Nesten 100 år senere, i 1979,  ble Kreditorforeningen i Steinkjer stiftet av advokatene Olav Leira og Hans O. Kveli. Firmanavnet ble Kreditorforeningen i Nord-Trøndelag. Etter mange års advokatarbeid, kombinert med en privat inkassovirksomhet, som jobbet opp mot næringslivet i Steinkjer og omegn, ble det tydelig for de to advokatene at mange av bedriftene i området slet økonomisk på grunn av utestående krav. Behovet for hjelp med inkasso økte, og de innså fort at det kunne være lurt å ansette et eget personale som kunne ta seg av arbeidet med inkasso. Det gjorde de, og bedriften økte fort i antall ansatte. 

Gjennom årenes løp har det vært store endringer i arbeidsmetodene. Da Fride startet i 1985 fikk de oppdragene tilsendt i posten. Informasjon om skyldner og krav var listet opp på A4-ark med cirka 20 oppdrag per side. 

–  Da satt vi i timesvis, tidlig og sent, og registrerte oppdragene manuelt. Hundrevis av oppdrag var det per utsendelse, og vi hadde også den gang et forholdsvis effektivt inkassoprogram, men at alt var manuelt, gjorde jobben mye mer tungvint. Heldigvis utarbeidet vi gode rutiner og taklet mengden med oppdrag godt, syntes vi selv, forklarer den rutinerte saksbehandleren. 

En ny tid 

Men det var ikke bare arbeidsmetodene som var annerledes for 20 år siden. Strukturen i Kreditorforeningen var også en annen. 

– Tidligere hadde vi et tettere samarbeid med advokatfirmaet som vi er samlokalisert med. Ledelsen besto da av en kontorsjef og to inkassosjefer. 

For bare kort tid tilbake var det også selvstendige foreninger i Steinkjer, Kongsvinger, Kristiansand og Bergen. 

– Disse foreningene, samt vårt avdelingskontor i Trondheim, har nå fusjonert og blitt et stort felles samvirkeforetak. 

Dette har ført til en helt ny ledelse som består av administrerende direktør, samt direktører for de ulike arbeidsområdene. 

– Vi har også inkassosjefer på hver forening. I saksbehandlerarbeidet jobber vi nå i team på tvers av de ulike destinasjonene med en teamleder på hvert av teamene.

Kollegaene ble nære venner

Fride ser tilbake på flotte år med kollegaer som også har blitt gode venner. Hun har reist rundt i verden på kurs og samlinger. Nå takker hun alle som har vært med på å gjøre reisen enda morsommere.

– Spesielt til våre fantastiske kunder som år etter år har stilt opp på våre arrangementer. 

Der bedriftene tidligere gjerne var mer forsiktige med å sende utestående krav til inkasso, har næringslivet i dag innsett at Kreditorforeningen er en viktig samarbeidspartner, mener Fride.

– Kreditorforeningen spilte nok i hovedsak samme rolle før i tiden som nå, men næringslivet har opp gjennom tidene innsett at vi er en viktig samarbeidspartner, slik at de klarer å begrense tap og opprettholde god likviditet.

Fride trekker frem det å omgås så mange gode kolleger, som noe av det kjekkeste på reisen hun har vært på i selskapet.

– Mange av dem kan jeg betegne som gode venner, som har stilt opp i tykt og tynt. Vi er mange som har vært i selskapet nesten like lenge, og vi er blitt som en stor familie. De er dyktige folk som jeg er veldig stolt av og glad i, og vi har hatt det utrolig morsomt sammen, avslutter hun.