Derfor løses noen saker raskere

Hva er raskeste vei fra problem til løsning? Vi tror at vi har funnet ut av det, og mye av svaret ligger i innsikt, motivasjon og erfaring.

Ingen liker langdryge prosesser. Jo fortere man får orden på sakene, jo bedre for alle. Det samme gjelder i inkassobransjen. Finner man raskt frem til løsningene, er kundene mer fornøyde med prosessen.

Riktige opplysninger er essensielt

For å få til å være raske og smidige, er det blant annet viktig med gode og riktige kundeopplysninger. Jo bedre vi kjenner kunden, jo raskere kan prosessen gå fra problemstilling til løsning.

– Det har også mye å si at vi får inn “ferske” krav og at vi har gode kundeopplysninger. Vi trenger å vite foretaksnummer på bedriftskunder, og fødselsdato på privatperson samt, e-post og telefonnummer for begge kategorier, forteller Kari Hemma, inkassoleder i Kreditorforeningen, og utdyper:

– Da slipper vi å måtte lete etter debitor og kan starte prosess umiddelbart. For jo før vi løser en sak, desto bedre er det for skyldner og kreditor. Det sparer debitor, og eventuelt kreditor, for renter og saksomkostninger også.

Når man vet hvem man forholder seg til, blir også inndrivning av krav enklere, ifølge Hemma. Når man kjenner kunden godt fra før, vet man hvilke kundemasse kunden har, og man har kunnskap om hvilke varer og tjenester som er solgt.

– På den måten kan vi legge et inndrivningsløp som passer. Vi blir også godt kjent med kundens skyldnere etterhvert og vet hva vi bør gjøre for å drive inn kravet på best mulig måte.

– Vi er flinke til å motivere

I Kreditorforeningen jobber det dyktige saksbehandlere med lang erfaring i bransjen. De vet hvordan man skal motivere skyldner til å betale.

– Ansatte hos oss har lang fartstid og erfaring, og kan derfor komme frem til løsninger som debitor er fornøyde med. Vi er rett og slett flinke til å motivere.