Derfor har Hilde full kontroll på økonomien

Alle systemintegrasjoner er ikke like. Det kan Hilde Wauger, økonomiansvarlig i Stil Tekstilservice, sette to streker under. Som eneste økonomimedarbeider i bedriften er hun avhengig av en effektiv og god løsning.

På økonomikontoret til Stil Tekstilservice AS i Ski finner vi den engasjerte damen som styrer hele økonomiarbeidet fra A til Å. Som den eneste økonomimedarbeideren i bedriften har Hilde Wauger full oversikt over regnskapet, og håndterer en stor kundereskontro. Hun er avhengig av at mye går automatisk, og kan nesten ikke huske hvordan hverdagen var før systemintegrasjoner og inkassobyråer, men det kommer vi tilbake til. 

Stil Tekstilservice har hatt integrasjon mot Visma Business i mange år, men byttet for et par år siden til Kreditorforeningens løsning. Hun forteller at Stian Lindblad, nåværende salgssjef i Kreditorforeningen, også solgte dem løsningen de hadde tidligere. Men da han startet i sin nåværende jobb i Kreditorforeningen, kom han tilbake til Hilde og fortalte at de kunne få en bedre løsning.

– Løsningen til Kreditorforeningen har noen avgjørende, bedre finesser enn det vi hadde tidligere, mener Wauger, og forteller videre at inkassobyrået er en sentral part i effektiviseringen av økonomiarbeidet i bedriften.

Les mer om Kreditorforeningens systemintegrasjoner

Automatiske prosesser

Hos Stil Tekstilservice i Ski jobber de rundt 70 ansatte med industrimatter, og vask av arbeidstøy og mopper. De dekker hele landet med underleverandører, og hele Øst-Norge selv. Med en økende kundemasse har de fokus på gode, og effektive løsninger - også når det gjelder økonomiarbeidet. 

– Kreditorforeningens integrasjon gir større fleksibilitet når jeg jobber i Visma Business. Jeg kan klikke meg rett inn i nettkontoret og saken via Visma Business, uten å logge på en portal ved siden av. Her er oppgjøret helautomatisert. Pengene blir overførte via banken, og allerede før de er på konto får jeg melding fra webservice om at pengene er på vei, forteller Wauger.

Kreditorforeningens integrasjon gir større fleksibilitet når jeg jobber i Visma Business. Jeg kan klikke meg rett inn i nettkontoret og saken via Visma Business, uten å logge på en portal ved siden av.

 

Grunnlag for beregning av merverdiavgift og renter blir dessuten automatpostert samtidig med kundetransaksjonene som blir motpostert mot faktura. Det sparer henne for enormt mye tid, forteller hun og legger til hun også syns det er veldig greit å kunne flytte seg rundt i systemet uten å for eksempel måtte gjøre purringene ferdige dersom hun får en telefon og må sjekke noe annet.

Stil Tekstilservice har 25 faste sjåfører med ansvar for hver sine kunder. De er opptatt av effektivitet og service i alle ledd, fra henting og leveranser til økonomisystemer.

 

Vil være oppdaterte og effektive

Før Wauger og Stil Tekstilservice tok i bruk inkassobyrå og systemintegrasjoner var de vant til å sende purringer selv, på kundens premisser. De var litt redde for å bruke inkassobyrå, og tenkte at kundene ikke likte det.

– Det var en liten kneik vi måtte over. Men når vi har så mange kunder kan vi ikke ringe til alle. Og det skjønner kundene godt. De aller fleste bruker inkassobyrå, og det er ingen grunn til ikke gjøre det, mener hun.

Hun forteller at de før integrasjoner sendte purringer direkte fra Visma Business, og brukte et eksternt inkassobyrå. De sendte da først en purring, og så første og andre inkassovarsel. Hele prosessen tok lang tid. 

– Vi har vokst og har flere kunder nå. Vi liker å følge med i tiden, og være oppdaterte og effektive. Med en større kundemasse tror vi det er smart. 

Nå er purringen de sender ut et inkassovarsel, som sendes automatisk til inkasso etter 14 dager dersom den ikke blir betalt. De kan også sende fakturakopi med inkassovarsel, noe som sparer henne for en veldig stor jobb. 

– Med 200 inkassovarsel i en vanlig måned er det en stor jobb å sende fakturakopiene for seg selv. Denne automatikken betyr også at vi ikke får så mange henvendelser rundt fakturaene. 

Kontakt oss i Kreditorforeningen i dag for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift

Alle kundene får et eget team

Hos Kreditorforeningen får alle kundene sitt eget team, uansett størrelse. Hvert team har en salgsansvarlig, og så øker antall saksbehandlere etter hvor stor kunden er. Kunder som trenger oppfølging kommer derfor ikke inn til et callsenter, men har personer å forholde seg til. Hilde syns det fungerer veldig bra, og opplever Kreditorforeningen som en av de “snille” i bransjen. 

– Hvis kunden ikke har fått faktura eller de har en innsigelse, er det aldri et problem å trekke saken. Det er aldri et problem dersom det har skjedd en feil et sted. Det gjør at jeg ikke gruer meg for å sende saker til inkasso. Denne fleksibiliteten og forståelsen er spesielt viktig nå under koronapandemien, sier Wauger.

Fremst i Norge på systemintegrasjoner

En strømlinjeformet datautveksling mellom Kreditorforeningen og kreditor betyr mindre arbeid for kreditor, og er i perioder også mindre tidkrevende for Kreditorforeningen. Det forteller Frank Nilsen, som er daglig leder i Kreditorforeningens Driftssentral. 

– Effektivisering er det alle viktigste, at det blir mer selvbetjent for skyldner og kreditor. Vi satser på systemintegrasjoner fordi vi vet det er en sikker løsning. 

Den store satsingen på systemintegrasjoner betyr at Kreditorforeningen ikke trenger å gjøre så mange grep i forhold til endringene bransjen nå opplever med kraftige kutt i salærer. 

– Vi har begynt effektiviseringen, og vi trenger ikke belaste kundene våre for hele inntektstapet, sier Nilsen.

15 integrasjoner hittil

I dag har Kreditorforeningen systemintegrasjoner mot 15 ulike regnskapssystemer, og antallet er stadig økende. De nyeste på listen er Unit4, 24SevenOffice og Visma.net. Integrasjoner som gjerne brukes av små bedrifter, som PowerOffice, er det helautomatisk å integrere, mens integrasjon med Visma Enterprise tar en til to uker å sette opp. Sistnevnte brukes gjerne av større institusjoner som kommuner og fylkeskommuner. 

En del av integrasjonene blir utviklet av teamet til Nilsen. Mot store regnskapssystemer som Visma Global og Visma Business har de i tillegg eksterne utviklingspartnere. De kjøper også standardintegrasjoner fra Kreditorforeningens systemleverandør. 

Maskinlæring er fremtiden

Fremover vil disse løsningene utvikle seg videre, og vi vil kunne tilby flere tjenester i grensesnittet

– Vi har en del data. På sikt kan vi gjøre evalueringer av kundene og slik predikere om de kommer til å betale, og eventuelt sette en kredittstopp. Eller se om det er en kunde som sannsynligvis bare har glemt å betale. Maskinlæring er en del av fremtiden, også i kreditorbransjen, konstaterer han.   

Kontakt oss i Kreditorforeningen i dag for å høre hva vi kan gjøre for din bedrift