Denne gruppen har mest misligholdt gjeld

Overraskende er det personer i alderen 50-54 som sliter med mest misligholdt gjeld. Bare i denne aldersgruppen har den misligholdte gjelden økt med én milliard det siste året. Av 65 milliarder med mislighold ligger 9,6 milliarder av dette beløpet på skuldrene hos de godt voksne.

I fjor sommer ble Gjeldsregisteret innført, og dermed blir all forbruksgjeld loggført slik at det ligger åpent for dem som skal gi lån eller kreditter. Administrerende direktør Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen Midt-Norge SA er overbevist om at Gjeldsregisteret har påført tusenvis av norske husholdninger økonomiske lidelser.

– At Gjeldsregisteret ble innført er i utgangspunktet positivt, men det er fryktelig mange familier som opplever økonomisk belastning fordi forbruksgjeld ikke lenger kan refinansieres like enkelt etter at registeret ble opprettet, sier han.


Bjørn Grønnesby, administrerende direktør i Kreditorforeningen Midt-Norge SA. 


Leve økonomisk på forskudd
I praksis sperrer Gjeldsregisteret for at folk kan leve økonomisk på forskudd. Banker og andre finansiseringsinstitusjoner bruker Gjeldsregisteret når forbrukere søker om lån eller kreditter. 

– Hele gjeldssituasjonen blir så synlig i dette registeret, og dermed er det ikke mulig å re-finansiere et forbrukslån med enda et nytt forbrukslån, eller kredittkort. For mange forbrukere er registeret blitt et "Point of no return". Gjelden må innfris og for mange blir det en økonomisk rehab, sier Grønnesby.

Han frykter at den misligholdte gjelden vil fortsette å øke ettersom flere forbrukslån forfaller til betaling, og også føre til at enda flere nordmenn blir økonomisk svartelistet. Grønnesby anbefaler derfor at de som sliter selv tar initiativ fremfor å være passive.
 
Må ikke stikke hodet i sanden
– Kreditorer og inkassobyråer er generelt imøtekommende og løsningsorienterte. Vi ser alt for ofte at forbrukere som har havnet i økonomisk uføre stikker hodet i sanden og oppfører seg som at kravene vil forsvinne etterhvert, sier han.  Ifølge Bisnode har nå mer enn en kvart million nordmenn betalingsanmerkninger, som hindrer nye låneopptak. 
 
Sannsynligvis er den misligholde gjelden enda høyere. Dette forklarer Grønnesby med at svært mange kreditorer har stilt saker i bero siden nedstengningen av landet 12. mars, som et tiltak for å gi skyldnere mer armslag i en periode med permitteringer og oppsigelser. Den ekstreme gjelden på 65 milliarder kroner relaterer seg utelukkende  til betalingsanmerkninger. I tillegg kommer inkassokrav som ennå ikke er anmerket.
 
Aldersgruppen 50-54 verst
Et overraskende innslag på statistikken er at aldersgruppen 50-54 har mest misligholdt gjeld med 9,6 milliarder kroner. De yngste - mellom 18-25 år - står oppført med 760 millioner i misligholdt gjeld. 

– Tradisjonelt har våre bekymringer vært rettet mot de aller yngste, og senere mot mødre og fedre i 40-årene. Nå ser vi at det er seniorer som har mest misligholdt gjeld, en gruppe som historisk har vært definert som  økonomisk velordnet og stabile. Det er ingen vei utenom en økonomisk hestekur, før det blir bedre, sier Grønnesby. Begrepsavklaring: Gjeld som er knyttet til betalingsanmerkninger, er gjeld som ikke er bestridt og har kommet til et punkt i inndrivelsesprosessen hvor den også registreres som betalingsanmerkning. Dette betyr at den totale inkassogjelden er langt høyere, men i denne sammenheng er målestokken knyttet til samlet gjeld, som følge av betalingsanmerkninger. Det tar ofte rundt fire måneder før et ubestridt krav kan registreres som en betalingsanmerkning.