Åtte års vennskap med Kreditorforeningen

Hils på Debio! Vår kunde som i over 30 år har kontrollert og merket økologiske og bærekraftige produkter.

Debio er en privat medlemsorganisasjon og uavhengig tredjepart som sertifiserer innenfor landbruk, foredling, import, omsetning, servering og akvakultur. 

En trygghet for forbrukerne

Kanskje har du sett det grønne Ø-merket i butikken? Det betyr at en av deres kvalitetsrevisorer har besøkt gården eller foredleren, og sjekket at de etterlever kravene i det offentlige økologiregelverket.

– Merket viser at produsenten kan leve etter den høye standarden som ligger i regelverket, og er derfor en trygghet for forbrukerne, forteller Anne Bach i Debio.

Medlemsorganisasjonen har i dag 60 ansatte som reiser rundt på gårder, foredlingsbedrifter og serveringssteder og kontrollerer at virksomhetene følger regelverket og kan godkjennes i merkeordningene. Og selv om hovedkontoret ligger i Bjørkelangen i Aurskog-Høland, er de ansatte spredt utover hele landet for å kunne være tett på økoprodusenter i alle kommuner.

Fikk anbefaling

Helt siden 2014 har de vært kunde av Kreditorforeningen.

– Anbefalingen kom fra Wepe Regnskap. Men valget falt på Kreditorforeningen fordi vi kjente litt til dem fra før, og hadde hørt at de var tidlig inne i dialog med kunden og på den måten fikk gode løsninger for innbetalinger av utestående beløp.

– Hva var behovene deres da dere kom til Kreditorforeningen?

– I første rekke var det inkassosaker, men etter hvert også utsendelse av purringer.

– Hvordan synes dere Kreditorforeningen imøtekommer disse behovene?

– Vi er veldig fornøyde med arbeidet de gjør og kontaktpersonene vi samarbeider med.

Høy løsningsgrad på inkassosakene

Anne forteller at de setter pris på å samarbeide med en solid bedrift som Kreditorforeningen.

–  Vårt mål er å kunne fortsette det gode samarbeidet vi har i dag, med årlige statusmøter for å oppdaterer hverandre på hendelser fra det siste året og informasjon om fremtidige planer.

Aller mest fornøyde er de med at deres inkassopartner har høy løsningsgrad på sakene.

– For oss har det også vært viktig å ha en fast kontaktperson.

Også Kreditorforeningen er takknemlig for det gode samarbeidet. 

– Vi setter stor pris på dette samarbeidet. De har gode rutiner og har optimalisert prosessen med webservice, og vi sender ut inkassovarsler, forteller Espen Melby i Kreditorforeningen.