Kreditorforeningen har fått godt fotfeste på Vestlandet

Kreditorforeningen vokser i rekordfart på Vestlandet. Vi er nå 6 ansatte i Bergen og 1. april får vi enda en ny kollega med erfaring fra bransjen.

Responsen i markedet har vært svært god og vi har allerede konkludert med at konseptet til Kreditorforeningen er ønsket av næringslivet på Vestlandet. Siden våren 2015 har vi inngått samarbeid med mer enn 250 selskaper fordelt på de fire Vestlandsfylkene.
Spesielt kjekt er det å registrere at mange kunder ønsker seg tilbake til Kreditorforeningen og vårt konsept.

De som kjenner Kreditorforeningen vet vi har et sterkt fokus på tilgjengelighet. Alle våre kunder har faste saksbehandlere. I tillegg får skyldner navn, telefonnummer og e-post til saksbehandler i brev de mottar fra oss. Dette har resultert i høy kundetilfredshet i foretatte KTI-målinger.

Vårt nettkontoret har en fleksibel rapportgenerator som sender rapporter (eksempelvis kvittering, remisser og avslutningsbrev) til de intervaller våre kunder ønsker.

Kreditorforeningen skal være best på systemløsninger, kompetanse og kundeservice, og det er menneskene hos oss som er vårt fremste konkurransefortrinn.

For oss er inkasso mer enn penger!

Nå ønsker vi et samarbeid med dere og vil derfor tilby våre beste betingelser!

 Kreditorforeningen Vest

 

FAKTA OM DE ANSATTE

 

Håkon Andreas Bøe er ansatt som salgsdirektør. Han har 15 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, hvorav de 8 siste år som leder av salgsavdelingen.

 Gry Haugland er ansatt som senior saksbehandler. Hun har 31 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, har egen inkassobevilling og erfaring som teamleder.

 Monica Sæther er ansatt som senior saksbehandler. Hun har 22 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, har egen inkassobevilling og erfaring som teamleder.

 Cato Finsås er ansatt som salgssjef og skal i tillegg ha kundeansvaret for en rekke av våre kunder. Cato har 18 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA og har svært god kompetanse på innfordring og systemtekniske løsninger.

 Malene Andreassen er ansatt på vårt kundesenter. Hun har flere års erfaring fra både Kreditorforeningen Vest og Kreditorforeningen Midt-Norge SA. Hun skal hovedsakelig arbeide med oppfølging av utestående fordringer.

 Marthe Johannessen er ansatt på vårt kundesenter. Hun har flere års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA og skal nå hovedsakelig arbeide med oppfølging av utestående fordringer.

Anne-Lene Arentzen er ansatt som saksbehandler. Hun har flere års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA og Kredinor og skal nå hovedsakelig arbeide med saksbehandling.

Benedicte Olsson er ansatt som saksbehandler. Hun har erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA og Kredinor og skal nå hovedsakelig arbeide med saksbehandling. Benedicte studerer siviliøknomi og mellom slagene er hun vår faste vikar. 

 

 

 

 

Vi ringer deg!

Vil du bli kunde?