Nye satser fra nyttår

Nye satser fra 01.01.2017:

- Forsinkelsesrenten forblir uendret på 8,5 %
- Purregebyret øker fra 67 kr til 70 kr
- Rettsgebyret øker fra 1.025 kr til 1.049 kr
- Inkassosatsen øker fra 670 kr til 700 kr