Ny i brukergruppen

Kjerstin Fjellanger fra Helse Bergen er nytt medlem i Kreditorforeningens brukergruppe.

Kreditorforeningens brukergruppe er et rådgivende organ som kommer med tips og forslag til forbedringer og utvikling av foreningens tjenester og produkter. Brukergruppen ble etablert i 2007.

- Vi er glade for at vi har en aktiv og engasjert brukergruppe som gir gode innspill fra kundeperspektivet. Vi har mål om å ha en bredt sammensatt gruppe med kunder fra de ulike foreningene, og med representasjon fra ulike bransjer, sier Atle Frivold, ass.direktør i Kreditorforeningen Sør.

Kjerstin Fjellanger    

Brukergruppens nye medlem heter Kjerstin Fjellanger og er regnskapskonsulent i Helse Bergen, der hun har jobbet de siste 14 årene. Hun er en av seks medarbeidere i virksomheten som jevnlig bruker Kreditorforeningens nettkontor.

 - Å delta i brukergruppen gir muligheten til å komme med konstruktive innspill og forslag rundt forbedringsmuligheter sett fra vårt ståsted. Kanskje spesielt rundt det som handler om nettkontoret, sier Fjellanger, som allerede har hatt sitt første møte i gruppen.

Dette er brukergruppens medlemmer:

  • Hilde Stang, Felleskjøpet Agri SA
  • Mette Madsen Falck, Agderposten Medier AS
  • Roar Pedersen, NTE Holding AS
  • Kjerstin Fjellanger, Helse Bergen

Kreditorforeningens brukergruppe samles to ganger i året for å diskutere forbedringsmuligheter og andre innspill fra foreningens medlemmer. Har du innspill til brukergruppen kan du kontakte dem på: brukergruppen@kred.no