Norge på cruisekontroll

Holberg Fondene sammenlikner dagens norske økonomi med en Tesla på cruisekontroll. Eurosonen? En Fiat Punto på krabbegir. - Vi er i en utrolig god stilling i Norge for tiden, sier Kjetil Melkevik i Holberg Fondene.

I fondsforvalterens siste månedsrapport sammenliknes Afrika med en Ferarri i akselerasjon, og USA med en Jeep Cherokee på grusvei med fartsdumper. Og Norge: En Tesla på cruisekontroll.

- Vi har prøvd å finne bilmodeller som avspeiler stemningen i markedene for tiden, sier Kjetil Melkevik, leder for institusjonelle kunder i Holberg Fondene.

Stabil økonomi, lave renter

Noe tilnærmet nullvekst og bortimot nullrente hos våre viktigste handelspartnere setter Norge i en spesiell situasjon.

- Vi er i utrolig mye bedre shape enn de fleste rundt oss. Veksten er stabil, økonomien er jevnt over god, og de lave rentene ser ut til å vedvare. I EU er scenarie-skrekken selvsagt Japan, der nullrente og nullvekst har vart i nesten en generasjon.

I en slik situasjon er det vanskelig, om ikke umulig, for Norges Bank å kjøre et sololøp når det gjelder rentefastsettelse, selv om man isolert sett er bekymret for utviklingen i boligmarkedet. Det betyr at Norges Bank og Finanstilsynet må velge andre og mer indirekte virkemidler for å kjøle temperaturen i boligmarkedet.

- I vår situasjon har det blitt gjort med en kombinasjon av å øke egenkapitalkravet ved kjøp av bolig fra 10 til 15 prosent, samt å øke kravet til bankenes kjernekapital. Det som også er blitt kalt ”spleiselaget”, sier Melkevik.

Godt bytteforhold

For selv om oljeservicesektoren nedbemanner, går det jevnt over godt i Norge. Det skyldes det gunstige bytteforholdet mellom varene og tjenestene Norge produserer, og det som blir produsert hos våre handelspartnere.

- Verdensmarkedene har akseptert en grunnleggende høy pris på varene som vi produserer mye av, som olje, gass og fisk. Det skjer samtidig som prisene på andre varer som sko, mat og forbrukerelektronikk faller. Bytteforholdet er til de grader gunstig sett med norske forbrukeres øyne: Billige forbruksvarer og lave renter, sier Melkevik.

- Hva bør norske forbrukere tenke på i gode tider som dette?

- For de som planlegger å kjøpe eller bytte bolig er det viktig å påpeke at boligverdiene ikke nødvendigvis kommer til å stige jevnt og uavbrutt. Vi skal ikke lenger enn til Danmark å vise at det ikke alltid er tilfellet.

Sjekk pensjonen – og spar!

Det andre er å se nærmere på sin fremtidige pensjon, og vurdere om man bør starte sparing.

- Pensjon er unektelig noe alle bør forholde seg til og ha en formening om. Jeg tror at det er mange som vil få en overraskelse om de sjekker hva de vil få utbetalt når de en gang blir pensjonister. For mange vil dette være et godt tidspunkt å starte sparingen, sier Melkevik.

Mange hundre tusen nordmenn har fripoliser hos forsikringsselskapene, mange flere ulike. I år har det blitt åpnet for selv å kunne gjøre velge hvordan denne pensjonskapitalen skal kunne investeres. Melkevik mener at det for mange vil kunne være et godt valg.

- Særlig hvis en har mange år igjen i arbeidslivet, vil det å vri kapitalen mot aksjefond være fornuftig. En bør huske at denne sparingen skjer med svært lang horisont, og sett med historiske øyne vil det kunne gi en betraktelig høyere avkastning på pensjonspengene, sier han.