Kundeundersøkelsen 2016: Scorer høyt på omdømme

Kreditorforeningen kommer meget godt ut av årets kundeundersøkelse med en totalkarakter på 5,22 av 6 mulige.

– På samme måte som at regnskapstall sier noe om fortiden, forteller tallene fra kundetilfredshetsundersøkelsen oss noe om fremtiden, sier salgsdirektør Håkon Andreas Bøe i Kreditorforeningen Vest, og utdyper: Undersøkelsen gir oss en tilbakemelding på hva kundene er fornøyd med og hva vi må eller bør bli bedre på. Der Kreditorforeningen scorer høyt vil vi fokusere på å opprettholde tilfredsheten, mens på de områder vi scorer middels eller lavt på må vi ta grep for å forbedre oss.  Vi ser helt klart en sammenheng med at tilfredse kunder også er lojale kunder. Tilfredse kunder er dermed nøkkelen til fremtidig suksess, sier Bøe.

Verdifull tilbakemelding
Kundeundersøkelsen ble gjennomført i februar 2016 og det var 531 personer som besvarte spørsmålene. Dette er tredje gangen Kreditorforeningen gjennomfører en slik undersøkelse.
– Vi kan dermed se utviklingen på tilfredsheten hos kundene våre, noe som er meget nyttig. Det er svært viktig for Kreditorforeningen å måle «temperaturen» hos kundene våre. Hensikten er å få en tilbakemelding på om vi innfrir de forventningene kundene har til oss som samarbeidspartner, og om vi som selskap opptrer og leverer i henhold til vår egen forretningsstrategi, sier Bøe, og trekker fram at visjonen til Kreditorforeningen er å være Norges best likte inkassobyrå. 

Omdømme og kompetanse står sterkt
Kundetilfredshetsundersøkelsen ga Kreditorforeningen en snittkarakter på 5,22 av 6 mulige, og salgsdirektøren forteller at de er meget fornøyd med de tilbakemeldingene de har fått.
– Vi fikk stadfestet at vårt omdømme fortsatt står veldig sterkt hos våre kunder. For tredje gang på rad scorer vi 5,5 av 6 mulige. Videre er vi stolt over at våre kunder gir oss høy score på de områdene vi som samarbeidspartner ønsker å skille oss ut, eksempelvis kompetanse (5,5), tilgjengelighet (5,4) og kundebehandling (5,4).  Vi kan også se at kundene våre er mer fornøyde med våre kurs, nå med en score på 5,3. Til slutt må det også nevnes at vi synes det er betryggende at kundene våre opplever at vi i Kreditorforeningen etterlever våre kjerneverdier (Smidig, Trygg og Engasjert) i så stor grad (5,2), sier Bøe. 

Nytt nettkontor i 2016
– Hvor må det gjøres noen grep?  
– I undersøkelsen var det nettkontoret som fikk dårligst score med 4,8 av 6 mulige. Det at Kreditorforeningen ikke har egen engelsk versjon var en av faktorene som trakk ned. Vi skal nå ha en grundig gjennomgang av de tilbakemeldinger vi har fått fra våre kunder, og i samarbeid med Brukergruppen ta tak i de innspill som kan gjøre nettkontoret enda bedre. Men det må også nevnes at Kreditorforeningen har begynt prosessen med å bytte fagsystem, og i den forbindelse vil våre kunder få nytt nettkontor i løpet av 2016. Vi håper da at nettkontoret vil kunne gi våre kunder en enda bedre brukeropplevelse etter hvert, avslutter Bøe. 


Nøkkeltall fra kundeundesøkelsen
(På en skala fra 1-6 hvor 6 er best)

Omdømme 5,5
Kompetanse 5,5
Tilgjengelighet 5,4
Kundebehandling 5,4
Saksbehandling 5.3
Kurs 5,3

Vi har trukket en vinner blant alle våre kunder som deltok i undersøkelsen. Vi gratulerer Nina Dolmen Wirkola fra Grongstad Regnskap AS med en iPad mini.