Kredittsjekk og overvåking: - Bedre føre var!

Gode kredittrutiner handler ikke bare om å kredittsjekke kunder, men også sørge for å være årvåken underveis. - Det er mye å hente på å ha oppdatert informasjon om kundene, sier Per Einar Ruud i Bisnode.

Bedrifter med suksess har som regel høyt fokus på salg. Men mange virksomheter taper penger fordi de glemmer at kunder kan ha problemer med å betale for seg.

Kreditorforeningen anbefaler at nye kunder kredittvurderes, og at man overvåker de største kundene for å begrense faren for uventede tap.

Feil fokus

En av dem som overvåker utviklingen i AS Norge er fagansvarlig kreditt Per Einar Ruud i Bisnode Analytics.

- En gammel tommelfingerregel sier at 80 prosent av tapene skjer på eksisterende kunder, mens 80 prosent av fokuset sikter seg inn mot kredittvurdering på nye kunder, sier Ruud, som anbefaler at alle foretakskunder overvåkes.

Spesielt bør man, i følge Ruud, ha fokus på kritiske endringer.

- Dette dreier seg om fall i rating fra kredittverdig til ikke kredittverdig, kreditorvarsler som fratrådt revisor samt betalingsanmerkninger.

Oppmerksomhet på kunde

Det er også andre faktorer som kan være viktige å ta hensyn til når man skal vurdere hvorvidt en bør sette inn ekstra fokus på en kunde.

- Dette kan være når firmanavn, adresse eller kontaktinformasjon endres, eller det skjer endringer av daglig leder eller styreleder. Fravalg av revisor, nytt regnskap og kapitalnedsettelse eller forhøyelse er også ting man bør ha oppmerksomhet på, sier Ruud.

Overvåkning understøtter ikke bare vurderinger med hensyn til hvorvidt man bør gi kreditt eller ikke.

- Noen av endringene er også interessante for salgsavdelingen, f.eks. når et selskap går opp i rating, eller får økt kredittlimit som følge av økt omsetning. Dette kan gi nye salgsmuligheter, påpeker Ruud.

Totalbildet er viktig

Selv om Per Einar Ruud i Bisnode påpeker nytteverdien av eksterne informasjonskilder, er han likevel opptatt av at det ikke danner hele bildet.

- Vi vet at det er mange endringer som skjer i løpet av et år, og det er viktig å ikke skjære alle over en kam. En kan gjerne ha brukt mye energi på et selskap med kredittrating C, mens det var AAA-selskapet som havnet i betalingsproblemer.

- Totalbildet av kunden skapes av summen av intern informasjon man selv har om kunden, og data og informasjon fra eksterne kilder, påpeker han.