Kreditor Vest AS er vårt nye selskap på Vestlandet

Kreditorforeningene med nytt inkassoselskap på Vestlandet

- Det er med glede vi nå kan informere våre kunder om at vi har reetablert oss i Bergen og tilbyr Kreditorforeningens tjenester, løsninger og service til nye og gamle kunder på Vestlandet, sier en stolt Bjørn Grønnesby.

Selskapet erstatter Kreditorforeningen Vest SA, som fusjonerte med Osloselskapet Kredinor 1. januar 2015. Selskapet er etablert som et aksjeselskap, hvor blant annet alle tre kreditorforeningene er med på eiersiden.

Med oss på laget har vi fått:

  • Håkon Andreas Bøe. Ansatt som salgsdirektør i selskapet med oppstart 1. april 2015. Håkon har 15 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, hvorav de åtte siste år som leder av salgsavdelingen.
  • Gry Haugland er ansatt som senior saksbehandler med oppstart 1. mai 2015. Gry har 31 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, har egen inkassobevilling og erfaring som teamleder.
  • Monica Sæther er ansatt som senior saksbehandler - også med oppstart 1. mai 2015. Monica har 22 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, har egen inkassobevilling og erfaring som teamleder. 

- Vi har dermed fått på plass et særdeles kvalifisert team som kjenner inkassobransjen svært godt, og er glade for å kunne presentere Håkon, Gry og Monica som våre "nyansatte" i selskapet.  Gjennom mange års samarbeid vet vi at de vil yte den beste service for våre kunder, avslutter Grønnesby.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Bjørn Grønnesby
Tlf:      924 25 523
Epost:  bjorn.gronnesby@kred.no

Ønsker du å bli kunde? Send en mail til kreditorvest@kred.no og vi vil ta kontakt med deg.