Kreditor Vest kontaktinformasjon

Vi gleder oss over at vi igjen kan tilby Kreditorforeningens tjenester til næringslivet på Vestlandet.

Kreditor Vest er Kreditorforeningens nye selskap på Vestlandet. Kreditor Vest AS erstatter Kreditorforeningen Vest SA, som fusjonert med Osloselskapet Kredinor 1. januar 2015.

Systemtilpasninger, kompetanse og kundeservice skal vi være best på, og det er menneskene hos oss som skaper vårt fremste konkurransefortrinn. For oss er inkasso mer enn penger!

Vi er Kreditorforeningen du kjenner fra før, og ønsker gamle og nye kunder velkommen.

Vi har allerede flere kunder på plass og forventer rask vekst og flere ansettelser i tiden som kommer.

 

Håkon Andreas Bøe.
Ansatt som salgsdirektør i selskapet med oppstart 1. april 2015. Håkon har 15 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, hvorav de åtte siste år som leder av salgsavdelingen.

Mobil: 99 22 33 87

hab@kred.no

 

 Ansatt

 

 

Gry Haugland
Ansatt som senior saksbehandler med oppstart 1. mai 2015. Gry har 31 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, har egen inkassobevilling og erfaring som teamleder.

 

 Ansatt3

 

Monica Sæther
Ansatt som senior saksbehandler - også med oppstart 1. mai 2015. Monica har 22 års erfaring fra Kreditorforeningen Vest SA, har egen inkassobevilling og erfaring som teamleder. 

 

 Ansatt2

 

Jeg ønsker å bli kontaktet