Kort om krav i forliksrådet

Har kravet ditt havnet i forliksrådet? Advokat Anders Kjøren gir noen råd og vink om hva du bør tenke over.

fo- Man kan gjerne kalle forliksrådet for ”folkets egen domstol”. Alle kommuner har et forliksråd, som består av tre valgte lekdommere og like mange varamedlemmer. De velges av kommunestyret for fire år av gangen, forteller Anders Kjøren, advokat hos Steinkjeradvokatene.

 Forliksrådene behandler mer enn 200.000 sivile saker i året. De fleste sakene dreier seg om gjeld i ulike sammenhenger, særlig knyttet til kjøp av varer og tjenester. Et krav om betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig.

 En sak for forliksrådet starter med en forliksklage. Før forliksklagen er det viktig å ta en vurdering.

 - Er det en egentlig en tvistesak, eller ikke? Vær nøye med begrunnelser og vurderinger, sier Kjøren.

 Før møtet bør man svare grundig på de innsigelsene som kommer fra motparten, og begrunne godt.

 - Ta gjerne en telefon til forliksrådet og undersøk hvordan de tenker rundt gjennomføringen av møtet. Skal du ha med advokat, må det varsles én uke før.

 Det er store variasjoner i hvordan møtene blir gjennomført fra kommune til kommune. Kjørens tips er uansett å gi en god redegjørelse for saken og begrunnelsene.

 - Husk også at det er møteplikt i forliksrådet dersom du bor eller har kontor i kommunen, og i nabokommunen. Dersom møtet er utenfor dette området, kan man sende en fullmektig. Husk også å kreve saksomkostninger, sier advokat Anders Kjøren.