Ikke send inkassovarselet via e-post

I verste fall kan prosessen bli mer kostbar, tidkrevende og man kan fremstå som mindre troverdig.

Vi opplever at noen kunder begår en feil, nemlig å sende inkassovarsel via e-post. Da kan vi ikke kreve inkassosalær. Varselet må sendes skriftlig gjennom posten, sier Cato Finsås fra Kreditorforeningen.

Mens fakturaen og purring kan sendes på e-post, må varsel fortsatt tilsendes i posten. En av konsekvensene dersom man starter prosessen på feil utgangspunkt, er at man må starte helt forfra igjen og dermed ta lenger tid. Prosessen blir da også mer kostbar.

Han viser til det som fremgår i inkassoloven:

§ 9. Inkassovarsel og betalingsfrist

Før en inkassator kan sette i verk inkassotiltak, skal fordringshaveren eller inkassatoren

a) etter kravets forfall ha sendt skyldner skriftlig varsel på papir om at inkasso vil bli satt i verk, og

b) i varselet ha gitt skyldneren en betalingsfrist som må ha løpt ut uten at beløpet er betalt. Fristen for betaling etter første ledd skal være minst 14 dager regnet fra det tidspunktet da varselet ble sendt. Betalingen skal anses å ha skjedd innen fristen dersom betalingsoppdraget er mottatt av bank innen fristens utløp.

– Dessuten bør man følge loven, man vil ikke bli oppfattet som en som ikke følger boken, sier Finsås, som synes det er viktig å verne om bransjens kredibilitet.

Den korrekte og mest effektive måten å gjøre det på er å sende faktura og eventuell purring via post eller mail, før man sender inkassovarsel i posten dersom betalingen uteblir.