Fokus på helseforetakene

Kreditorforeningen byr på et skreddersydd opplegg for ansatte i helseforetakene under årets høstseminar.

Fra 1. januar i år startet Kreditorforeningen samarbeidet med Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) og de statlige helseforetakene.

- Dette er en stort og viktig samarbeid for oss, og vi ønsker derfor å sette fokus på de bransjespesifikke utfordringene innen denne sektoren når vi arrangerer årets høstseminar, sier adm. dir. Bjørn Grønnesby i Kreditorforeningen Midt-Norge.

Høstseminaret, som arrangeres i Oslo 21. og 22. oktober, vil derfor inneholde et parallelt løp med foredrag for nettopp ansatte i helseforetakene.

- Målet er at høstseminaret skal gi nyttig påfyll i arbeidshverdagen, og for helseforetakene har vi har satt sammen en foredragsrekke som sammen med fellessesjoner vil gi god faglig oppdatering innen relevante inkassofaglige emner, sier Grønnesby.

Her er noen av sesjonene for helsesektoren:

  • Nasjonal standard for innfordring for helseforetakene

Bakgrunn, erfaringer så langt og veien videre. Foredragsholder er Turid Helen Aasjord, regnskapsleder ved Nordlandssykehuset HF

  • Diskusjon om aktuelle problemstillinger i saksbehandlingen for sykehusene

Vi samler representanter fra alle helseforetakene, med muligheter for gode meningsutvekslinger rundt felles utfordringer og problemområder. Diskusjonen ledes av Guri Sande fra Kreditorforeningen Midt-Norge SA.

  • Flue på en saksbehandlers vegg

Inkassosaker fra helseforetakene byr på mange unike og spennende utfordringer. Hvordan er en saksbehandlers hverdag i arbeidet med inkassosaker fra sykehusene? Bli med og se hvordan vi håndterer kravene. Vi ser på de vanligste problemstillingene i lys av god inkassoskikk og den nasjonale standarden for innfordring. Ved Aleksander Torjussen, Teamleder Helse, Kreditorforeningen Sør.

  • Er det mulig å ivareta personvernet, og samtidig gi god service til pasienten?

Det kan være vanskelig å vite hvilke begrensninger man har for å gi informasjon. Kanskje du har større mulighet enn du er klar over. Ved Jan Erik Myrvold, advokat og direktør
i Kreditorforeningen Øst SA.

Se alle hele programmet her. Husk påmeldingsfristen fredag 4. september!